Grenoverschrijdend gedragGrensoverschrijdend gedrag komt te vaak voor in onze maatschappij en kan zich ook in de (tennis)sport voordoen. Voor Tennisclub Reinaert is het duidelijk: grensoverschrijdend gedrag kan absoluut niet.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan.

Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen: van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms'en) tot stalking en verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, bedreigingen, discriminatie, intimidatie, mishandeling, chantage, ... . Als club zeggen we dus neen tegen dergelijk gedrag. We aanvaarden het niet en het is bovendien strafbaar.

Onze vereniging heeft tot dusver geen klachten hierover ontvangen. Maar mocht je te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag dan kan je voortaan terecht bij verschillende meldpunten.
  • Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen.
  • Om te bespreken wat je ertegen kan doen en welke verdere stappen je kan zetten.
  • Om een officiĆ«le klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokken persoon op te starten.
Vanaf nu heeft Tennisclub Reinaert een eigen meldpunt. Doriane Van De Putte heeft aanvaard jullie aanspreekpunt te zijn (doriane.vandeputte@hotmail.com / +32496201749).

Overige mogelijke meldpunten zijn: Als je dat wenst, kan je je steeds anoniem melden.
We nemen elke melding ernstig en behandelen die in alle discretie en objectiviteit. We zoeken samen naar de beste oplossing. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming. Onze club rekent als steeds op een correcte houding van alle leden en medewerkers.