Reserveren voor leden

Tennis

Reserveer een tennisterrein

Een reservatie voor enkelspel wordt maar aanvaard als minstens twee namen zijn ingegeven.
Indien je slechts één naam invoert, dan kan deze steeds overschreven worden.
Voor dubbelspel behoeft men vier namen.

We hebben er voor geopteerd om geen meervoudige reservaties toe te laten zodat alle leden voldoende speelgelegenheid krijgen.
Je werkt dus eerst je partij af en pas daarna kan je een nieuwe reservatie maken.
Je mag dus geen twee terreinen boeken op welke manier dan ook.
Boek geen terrein om het te boeken en dan ‘eventueel’ te spelen. Wie reserveert, speelt. En op het terrein dat je reserveerde. Wie niet kan spelen door uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, gekwetst, file, beroepsverplichtingen, ...), geeft het terrein zo snel als mogelijk terug beschikbaar. Desnoods bel je iemand van het bestuur om dit voor jou te regelen. Je verhindert geen andere leden om een terrein te boeken. Dat is een minimum van respect tegenover de andere leden.

Padel

Reglement Padel


Er is geen losse verhuur mogelijk op onze club. Enkel leden kunnen reserveren via Tennis Vlaanderen. Gastspelers zijn van harte welkom. Het reglement hieromtrent vindt u hieronder terug.

Reserveer als lid

 1. Het reservatiesysteem is ingedeeld in blokken van anderhalf uur.
 2. Een reservatie is enkel geldig indien deze 4 namen bevat.
 3. Elk lid heeft recht om twee gelijktijdige reservaties te maken tot 7 dagen op voorhand. Een volgende reservatie is pas mogelijk van zodra de eerste reservatie is afgelopen.
 4. Gastspelers:
  Elk lid kan te allen tijde 3 gastspelers uitnodigen.
 5. Kinderen (U12) kunnen enkel reserveren tijdens de daluren. Het weekend behoort tot de daluren. Van maandag tot en met vrijdag start de laatst mogelijke reservatie voor kinderen om 17u30.
 6. Boek geen terrein om het te boeken en dan ‘eventueel’ te spelen. Ook hier geldt dat wie reserveert, speelt. Wie niet kan spelen door uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, gekwetst, file, beroepsverplichtingen, ...), geeft het terrein zo snel als mogelijk terug beschikbaar.
 7. De namen die op de reservatie staan vermeld, staan ook effectief op het terrein. Uit respect voor andere leden rekenen we hiervoor ook op de nodige sociale controle van onze leden. Het bestuur wil geen parkeerwachter zijn. We willen iedereen zoveel mogelijk speelkansen bieden.
 8. Gelieve het op en rond de pleinen netjes te houden. Tijdens de herfstmaanden is het belangrijk dat de gevallen bladeren op tijd verwijderd worden en ook afval hoort thuis in de vuilnisbakken. De pleinen dienen met proper schoeisel betreden te worden. Heb je eerst getennist, gelieve dan de schoenborstels te gebruiken aan de ingang van de pleinen.
 9. De lessen worden aangeboden via Kurt Geerts. U kan hem contacteren via kurt_geerts@telenet.be of 0496281427.
 10. Het bestuur kan dit reglement te allen tijde aanpassen indien ze ondervinden dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. Dit wordt altijd gecommuniceerd naar de leden.
Veel spelplezier!