Tennisclub Reinaert telt momenteel om en bij de 500 leden. Dat zijn heel veel mensen die (veel) tennis willen spelen in de groenstraat.

De belangrijkste factor om de komende maanden veel te kunnen spelen is mooi weer. Maar als het regent, kunnen we helaas maar over twee indoorterreinen beschikken. En zelfs als het mooi weer is, blijkt de capaciteit van de buitenterreinen tijdens de piekuren onvoldoende om iedereen onbeperkt naar hartelust te laten spelen.

Daarom is het goed dat we een aantal afspraken gemaakt hebben om iedereen zoveel mogelijk speelgelegenheid te schenken. We willen deze afspraken nog even onder de aandacht brengen zodat we met zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk tennis kunnen spelen.

1.     De club organiseert heel wat activiteiten om te beantwoorden aan de wensen van de leden:

1.1              interclubontmoetingen (voor de jeugd op woensdagnamiddag en zaterdagvoormidag, de volwassenen op zaterdagnamiddag en zondag, de senioren op dinsdagnamiddag)

1.2              gratis tennislessen voor de jongeren (op woensdagnamiddag en vrijdag in de vooravond) – deze gratis lessen zijn uiteraard enkel voorbehouden aan leden

1.3              start-2-tennis: beperkte lessenreeksen op maandagavond voor beginners

1.4              ‘komen spelen’: georganiseerde kennismaking voor nieuwe en oude leden op diverse tijdstipppen

1.5              diverse tennisstages voor de jeugd tijdens de schoolvakanties

1.6              enkeltornooi

1.7              jeugd- en dubbeltornooi

 

Al deze evenementen vragen de inzet van vele vrijwilligers en het is evident dat deze organisaties bij voorkeur over de nodige terreinen kunnen beschikken, maw dit is prioritair.

 

2.      Omdat heel veel leden uiteraard ook tennisles willen volgen, heeft de club ook een engagement genomen om dit samen met de tennisschool van Jan Stilten te organiseren. Hiertoe worden ook de nodige terreinen ter beschikking gesteld. In de regel gaat het om maximaal één indoorterrein en maximaal twee outdoorterreinen in functie van vraag en aanbod. Eventuele afwijkingen hierop gebeuren in overleg tussen de club en de tennisschool. Heel belangrijk: het is evident dat men pas tennisles kan krijgen op onze terreinen, als men zich eerst lid heeft gemaakt van de club. Wie geen lid is van Tennisclub Reinaert, kan geen les volgen op onze terreinen. En uiteraard kan niemand tennisles geven op onze club zonder toestemming van de club.

 

3.      We vertrekken van bovenstaande afspraken en dan kan iedereen zoveel spelen als mogelijk is, maar dan vragen we natuurlijk om de nodige fairplay te hebben bij de reservatie van de terreinen.

 

3.1.            Indien er meer vraag dan aanbod is, bevelen we aan om een dubbelpartij te spelen ipv een enkelpartij.

3.2.            Er zijn leden die met vier personen twee opeenvolgende enkelpartijen boeken om toch twee uur aaneensluitend een dubbelpartij te kunnen spelen. Normaliter is dat geen probleem, maar als de vraag echt groot is, laat het terrein dan over aan de andere kandidaat-dubbelspelers.

3.3.            We hebben er voor geopteerd om geen meervoudige reservaties toe te laten zodat alle leden voldoende speelgelegenheid krijgen. Je werkt dus eerst je partij af en pas daarna kan je een nieuwe reservatie maken. Je mag dus geen twee terreinen boeken op welke manier dan ook.

3.4.            Je kan deze elementaire afspraak natuurlijk omzeilen door ‘half-fictieve’ tennispartners in te schakelen en gedurfde combinaties te reserveren: je schoonmoeder met haar kleinzoon om 21:30 terwijl beiden al in bed zouden moeten liggen, jijzelf met het 5-jarig dochtertje van je vriendin terwijl je dat lieve meisje nooit van het veld zou willen meppen, de naam van een lid invoeren van wie men weet dat die persoon in het buitenland verblijft of nog erger dat die aan het revalideren is en zeker nog geen tennis speelt,  enzovoort. Doe dit ajb niet. Dit is niet geloofwaardig, iedereen weet dat je de evidente afspraken wil omzeilen. Gun je medeleden ajb ook de kans om een terrein te boeken. Soms is het puzzelen om aan een terrein te geraken – dat klopt, soms is het jammer vast te stellen dat je niet onmiddellijk opnieuw kan spelen omdat anderen ook willen spelen. Maar dat is niet erger dan vast te stellen dat het helaas regent, toch ? Gun elkaar dus voldoende speelmogelijkheden. Maak dus geen reservaties die een loopje nemen met de fairplay die we allen nastreven. Het bestuur wil geen parkeerwachter zijn om jullie te testen op je gezond verstand. Gebruik het gewoon.

3.5.            Boek geen terrein om het te boeken en dan ‘eventueel’ te spelen. Wie reserveert, speelt. En op het terrein dat je reserveerde. Wie niet kan spelen door uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, gekwetst, file, beroepsverplichtingen, ...), geeft het terrein zo snel als mogelijk terug beschikbaar. Desnoods bel je iemand van het bestuur om dit voor jou te regelen. Je verhindert geen andere leden om een terrein te boeken omdat je te laks zou zijn om je oorspronkelijke reservatie ongedaan te maken. Dat is een minimum van respect tegenover de andere leden.

3.6.            We hebben niet de indruk, laat staan de overtuiging dat iemand bewust deze fairplay regels met de voeten treedt, maar mocht dit het geval zijn, dan zullen we niet nalaten om met deze persoon een ernstig gesprek te hebben en de nodige maatregelen te treffen.

 

4.          Als je geen lid bent van onze club kan je geen gebruik maken van onze terreinen (en uiteraard geen les geven). We houden de bijdragen bewust zo laag mogelijk om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten spelen. Wie toch occasioneel gebruik zou willen maken van onze club (bv. voor een schoolactiviteit of voor een gastspeler die slechts kortstondig in Lokeren verblijft), legt deze vraag tijdig voor aan het bestuur. Weet dat deze uitzondering niet kan worden toegestaan door een individueel bestuurslid of door een persoon die de uitbating van de bar verzorgt (vraag het dus ook niet op die manier), maar enkel na gezamenlijk overleg binnen het bestuur.

 

5.          De richtlijnen voor ‘gepaste tenniskledij’ zijn aangepast aan de 21e eeuw: er zijn er geen meer ;-). Maar toch willen we onderlijnen dat je enkel speelt met tennisschoenen die geschikt zijn voor gravelterreinen. Ander schoeisel is niet toegestaan omdat je hiermee de ondergrond van de terreinen onherstelbare schade kan toebrengen. En om de kwaliteit van de terreinen zo lang mogelijk te behouden, is het aangewezen om bij lange periodes van droog weer de terreinen geregeld te besproeien. Dit doe je best zowel voor als na je uurtje tennis. Alvast bedankt !

 

Voor het overige wensen we jullie in de eerste plaats lekker tennisweer en veel tennispret op onze terreinen.