Lidgeld seizoen 2021

Ook dit jaar doen we inspanningen om de bijdragen zo democratisch mogelijk te houden. Daarom laten we de tarieven ongewijzigd. Zoals voorheen vragen we voor kleuters onder de zes jaar (geboortejaar 2016 en later) en voor 70-plussers een bescheiden administratieve vergoeding. 

 

Geboortejaar Leeftijd (op 31.12.2021) Bijdrage      
2016 (of jonger)  tot 5 jaar € 35 (incl. lentelessen)  
2009 - 2015 6 tem 12 jaar € 65 (incl. lentelessen)
1996 - 2008 13 tem 25 jaar € 85      
1952 - 1995 26 tem 69 jaar € 135      
1951... 70 jaar en ouder € 35(*)      

 Gezinsabonnement (ouders en inwonende studerende kinderen): €345

Hoe betalen ?

  • Zoals vorig jaar vragen we jullie om in te schrijven via de website van TennisVlaanderen.
    Ga hiervoor naar http://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=2325
    Vul daar de nodige gegevens in (voor nieuwe leden) of controleer je gegevens (voor de anderen). Maak je keuze uit het abonnementenaanbod en daarna ontvang je een bevestigingsmail met alle details van je abonnement en de betalingsgegevens.
    Omdat Tennis Vlaanderen de timing van de intercluborganisatie vervroegd heeft, vragen we om jullie bijdrage te betalen ten laatste op 15 februari 2021


 (*)De club stelt dit gebaar naar haar senioren als blijk van erkentelijkheid voor trouw lidmaatschap en als dank voor de geleverde inspanningen in het belang van Tennisclub Reinaert over de jaren heen. Het is dan ook evident dat we een kleine voorwaarde stellen aan deze voorkeursbehandeling: we vragen dat deze senioren minstens 3 jaar lid waren in de voorbije 5 jaar. 'Nieuwe' senioren boven de 70 die niet aan deze voorwaarde voldoen, zijn uiteraard ook van harte welkom in onze club, maar betalen zoals de anderen 135 EUR. Dank voor het begrip